جکS5

1.150میلیارد تومان

بررسی اجمالی

جک S5 اتوماتیک مدل 96 بیرنگ سالم بیمه تا برج 9 لاستیک جلو 50درصد عقب 80 درصد گیربکس سالم اتاق بیصدا تمیز و مرتب